Detectivo

Zasady Gry

 • §1. Liczba kont na gracza

  1. Każdy gracz może zarządzać na jednym serwerze dokładnie jednym kontem.
  2. Zabronione jest przekazywanie hasła innym graczom, również proszenie/grożenie/nagabywanie innych graczy o przekazanie hasła jest niedozwolone.
  3. Konta założone na serwerach Detectivo są wyłączną własnością Usługodawcy.
 • §2. Komunikacja

  1. Językiem obowiązującym w grze jest język polski.
  2. Zabronione jest obrażanie innych członków społeczności gry, za pośrednictwem jakichkolwiek metod komunikacji między użytkownikami w grze.
  3. Zabronione jest używanie wulgaryzmów oraz słów powszechnie uważanych za wulgarne.
  4. Zabronione jest publikowanie treści uznawanych za kontrowersyjne oraz naruszających zasady współżycia społecznego.
  5. Zabronione jest używanie oraz propagowanie treści pornograficznych w każdej postaci oraz linków prowadzących do takich treści.
  6. Zabronione jest udostępnianie linków prowadzących do stron uważanych za szkodliwe (zawierających wirusy i/lub inny złośliwy kod), jak również listów-łańcuszków, linków do gier konkurencyjnych i/lub systemów premiowych.
  7. Zabronione jest udostępnianie, publikowanie treści mogących wpłynąć negatywnie na wizerunek gry i/lub obsługę Detectivo.
 • §3. Komercyjne użycie gry

  1. Zabronione jest używanie konta w celach komercyjnych i/lub reklamowych.
  2. Zabronione jest sprzedawanie i/lub kupowanie kont.
  3. Bez pisemnej zgody Usługodawcy zabronione jest porozumiewanie się z osobami trzecimi w zakresie przekazywania lub wykorzystywania, czy ujawniania zabezpieczeń kont i danych dostępu. Zakaz tyczy się w szczególności sprzedaży kont, czy uzyskiwania jakichkolwiek innych profitów przy przekazywaniu kont innej osobie. To samo dotyczy sprzedaży danych dostępu do kont, praw do wykorzystywania kont, oraz innych prób złamania tych przepisów.
 • §4. Awarie i błędy

  1. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania błędów do Usługodawcy.
  2. Wykorzystywanie błędów w grze jest zabronione.
  3. Usługodawca dokłada wszelkich starań aby zapewnić ciągłą dostępność wszystkich usług. W przypadkach niezależnych od Usługodawcy, niektóre usługi mogą nie być zawsze dostępne. W związku z tym żaden Użytkownik nie może żądać dostępności usług i/lub otrzymania rekompensaty z tego tytułu.
  4. Usługodawca nie jest w żadnym stopniu odpowiedzialny za awarie serwera, wady oprogramowania oraz włamania wynikające ze strony Użytkownika.
  5. Występowanie wszelkich niedogodności dla Użytkownika wynikających z awarii serwera, wad oprogramowania, włamania nie upoważnia Użytkownika do żądania przywrócenia jego/jej stanu konta przed zaistnieniem tej sytuacji.
 • §5. Boty / Skrypty

  1. Grać można tylko używając znanych i popularnie używanych przeglądarek. Boty, rozszerzenia przeglądarek, inne programy automatyzujące przebieg gry, blokujące reklamy lub modyfikujące w jakikolwiek sposób system operacyjny lub przeglądarkę w celu automatyzacji wysyłania komend są niedozwolone.
  2. Zabronione są skrypty, które dają zalety płatnych rozszerzeń gry.
 • §6. Usunięcie konta i Tabela kar

  1. Konto użytkownika może zostać zablokowane i/lub usunięte bez podania przyczyny.
  2. Użytkownik łamiąc zasady gry traci prawo do otrzymywania nagród.
  3. Konto może zostać zablokowane w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania niniejszych Zasad gry.
  4. Usunięcie może nastąpić automatycznie, jeżeli użytkownik nie logował się do konta dłużej niż trzydzieści dni.
  5. Tabela kar jest integralną częścią Zasad gry i określa zasady i kary stosowane wobec graczy łamiących Zasady.
  6. Użytkownik ma prawo do złożenia wyjaśnień. Należy nadesłać do 7 dni od dnia nałożenia blokady na konto na adres e-mail: . Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie wzięcia pod uwagę wyjaśnień Użytkownika nadesłanych po tym terminie.
  7. Jeśli konto zostanie zablokowane za złamanie Zasad gry, płatne rozszerzenia gry nie są zwracane ani przedłużane. Również ich koszty nie są zwracane.
  8. W uzasadnionych przypadkach (na przykład działania na szkodę gry) Usługodawca ma prawo zablokować lub wykluczyć z gry użytkownika z powodów innych niż podane w niniejszych Zasadach gry.