Detectivo

Tabela kar

 • §1. Multikonto

  1. Blokada trwająca 7 dni
  2. Użytkownik wybiera jedno konto, na którym chce kontynuować grę, pozostałe konta są kasowane
  3. Próba oszukiwania obsługi gry poprzez tworzenie kolejnych kont w trakcie trwania blokady prowadzi do ich dalszego zablokowania
 • §2. Niecenzuralna nazwa/opis użytkownika/biura

  1. Blokada trwająca 2 dni oraz zmiana nazwy/opisu użytkownika/biura
 • §3. Nazwa/opis użytkownika/biura ukazujące hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, nacjonalizm, terroryzm) lub wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, itp.

  1. Blokada trwająca 5 dni oraz zmiana nazwy/opisu
  2. W uzasadnionych przypadkach obsługa gry może postanowić o wykluczeniu z gry
 • §4. Zamieszczanie treści oraz linków pornograficznych w dowolnym miejscu w grze

  1. Blokada trwająca 7 dni
  2. Powtórne przewinienie, a także kontynuowanie procederu na dowolnym z serwerów prowadzi do wykluczenia z gry
  3. Zamieszczanie treści pornograficznych z udziałem dzieci, zwierząt, zawierających przemoc prowadzi do wykluczenia z gry
 • §5. Stosowanie wulgaryzmów i słów powszechnie obraźliwych

  1. Obraza innego gracza, wszelkie wulgaryzmy, zwroty uwłaczające godności (także przekręcone, czy zaciemnione np. gwiazdkami) - w zależności od skali obrazy/wulgaryzmów: ostrzeżenie lub blokada na 1 dzień. Kolejne wykroczenia skutkują coraz dłuższym czasem blokady
  2. Wielokrotne wykroczenia mogą prowadzić do kasacja konta
 • §6. Wysyłanie wiadomości w obcych językach, tworzenie obcojęzycznych profili biur lub użytkowników

  1. Blokada trwająca 1 dzień
  2. Usunięcie opisów/nazw
 • §7. Komercyjne zastosowanie konta

  1. Wysyłanie reklam, zamieszczanie ogłoszeń i ofert w grze (nie dotyczących samej gry): blokada trwająca 3 dni
  2. Reklamowanie poprzez treści zawierające linki referencyjne do rożnych gier, portali czy systemów zarobkowych, których kliknięcie powoduje odniesienie jakichś korzyści w dowolnym systemie premiowym: blokada trwająca 7 dni. W przypadku powtórzenia: usunięcie konta
  3. Wykorzystanie konta w celach reklamowych i\lub zarobkowych: wykluczenie z gry
 • §8. Wyłudzenie hasła

  1. Wyłudzenie, wymuszenie, próba pozyskania hasła w inny podstępny sposób: wykluczenie z gry
  2. Nakłanianie do łamania regulaminu: blokada trwająca 7 dni
  3. Rozpowszechnianie informacji o potencjalnej możliwości obejścia regulaminu: blokada trwająca 7 dni
 • §9. Przekazanie hasła innym graczom

  1. Blokada trwająca 7 dni bądź usunięcie konta
 • §10. Groźba nie dotycząca świata gry

  1. Blokada trwająca 7 dni bądź usunięcie konta
 • §11. Podszywanie się pod obsługę gry

  1. Blokada trwająca 7 dni bądź usunięcie konta
 • §12. Używanie nielegalnych skryptów, korzystanie z programów automatyzujących grę (botów)

  1. Blokada trwająca 30 dni bądź usunięcie konta